Reklamatsiooni esitamine Redbike e-poest ostetud kaubale

Palume kõik tooted üle kontrollida kauba kättesaamisel!

Reklamatsiooni põhjusteks võivad olla:

 • Koguseline erinevus – saite rohkem/vähem kui tellisite;
 • Vale kaup – ei saabunud kaup mida tellisite;
 • Kaupa ei saabunud – teie tellitud kaupa ei tulnud;
 • Kvaliteedi probleem – kaup on kätte saamise hetkel katki või purunenud või tootel on puuduseid st. tegu on mittekomplektse tootega või tootel esineb tehnilisi vigu.
 • Tarneaja ebatäpsus – teie tellitud kaup jõudis teile teavitamata varem või hiljem kui kokku lepitud va. Vepura OÜ-st sõltumatutel põhjustel.

Reklamatsiooni esitamise alla ei kuulu tooted, mis on kahjustatud Vepura poolt sõltumatutel tingimustel:

 • Transpordikahjustused, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale.
 • Toote hoolimatu või mittesihtpärane kasutamine või ülekoormamine.
 • Toote ebaõige kasutamine, paigaldamine, ühendamine.
 • Toote konstruktsioonide muutmine, mis kahjustab tootele tootja poolt antud omadusi.
 • Ostja süüline tegevus.
 • Toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine.